Patakaran sa Pagkapribado

Ang cardiotonphilippines.top ay sinusunod ang mga patakaran sa pagkapribado sa layuning mapangalagaan ang inyong impormasyon sa pamamagitan ng mga sumusunod na probisyon:

Impormasyon na Iniipon

Ang aming website ay maaaring mag-ipon ng impormasyon tulad ng mga personal na detalye tulad ng pangalan, email address, at iba pang kontaktong detalye. Ang mga impormasyong ito ay ginagamit lamang para sa mga layunin ng website at hindi ipinapahayag sa mga third-party.

Ang cardiotonphilippines.top ay hindi nangangailangan ng pagbibigay ng personal na impormasyon maliban na lang kung may partikular na kahilingan mula sa mga bisita. Ang pagbibigay ng impormasyon ay pagsang-ayon sa patakaran sa pagkapribado na ito.

Paggamit ng Impormasyon

Ang mga impormasyon na ipinagkaloob ay ginagamit lamang para sa mga layunin na sinusundan ng cardiotonphilippines.top. Ginagamit namin ang inyong mga detalye upang maipersonalize ang inyong karanasan sa aming website, magbigay ng mga serbisyo at produkto, at maitaguyod ang maayos na komunikasyon sa aming mga kliyente.

Paglantad ng Impormasyon sa Iba

Ang cardiotonphilippines.top ay hindi magbibigay ng impormasyon ng mga bisita o kliyente sa mga third-party maliban na lang kung mayroong pahintulot mula sa mga indibidwal na katuwang ang impormasyon na ito.

  • Ang mga transaksyon sa aming website ay ginagamitan ng mga proteksyon sa seguridad upang masiguradong ligtas ang mga impormasyong ipinapasa ng mga bisita.
  • Ang impormasyon na pinagkakatiwalaan sa amin ay maaari lamang gamitin ng mga awtorisadong indibidwal na may higit na pag-iingat at alinsunod sa mga patakaran sa pagkapribado.
  • Ang cardiotonphilippines.top ay maaaring ibahagi ang impormasyon sa pamamagitan ng mga pagsang-ayon sa pangkat ng kumpanya para lamang sa mga layunin ng mga serbisyo at produkto bilang bahagi ng aming mga kasunduan sa mga kliyente.

Mga Link sa Iba pang mga Website

Ang cardiotonphilippines.top ay maaaring maglaman ng mga link patungong ibang mga website. Tandaan na kapag ikaw ay napunta sa mga link na ito, hindi na sumasaklaw ang aming patakaran sa pagkapribado. Ito ay sa responsibilidad ng mga bisita na suriin ang mga patakaran sa pagkapribado ng mga website na kanilang binibisita.